რა ხდება ჩემი განაცხადის გაგზავნის შემდეგ?

შენი განაცხადის წარდგენის შემდეგ, მას განიხილავენ დამსაქმებლები, რომლებმაც გამოაქვეყნეს კონკრეტული ვაკანსია. მათი გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, თუ პოზიციისთვის შესაბამისად მიგიჩნიეს, მოსალოდნელია დაგიკავშირდნენ გასაუბრებისთვის.