სხვადასხვა ტიპის ვაკანსიების განსაზღვრებები

ვაკანსიების ტიპის განსაზღვრება მეტწილად დამოკიდებულია ორგანიზაციაზე, თუმცა, ზოგადად, ქვემოთ ჩამოთვლილია ყველაზე ხშირად გამოყენებული ტერმინები:

  • სრულ განაკვეთზე მუშაობა გულისხმობს კვირაში დაახლოებით 40 საათს
  • ნახევარ განაკვეთზე მუშაობა კვირაში დაახლოებით 20 საათი მუშაობა
  • კონტრაქტი ან თავისუფალი სამუშაო არის ფიქსირებული ტიპის სამსახური, რომელიც განისაზღვრება შესრულებული სამუშაოთი
  • დროებითი სამუშაო მოკლევადიანია და აქვს დასრულების განსაზღვრული თარიღი, ანაზღაურება როგორც წესი, დასრულებულ საათებში ხდება.
  • სეზონური სამუშაო როგორც წესი ხელმისაწვდომია წლის კონკრეტულ სეზონზე ან პერიოდში.
  • სტაჟირება არის მოკლევადიანი შრომა, რომელიც აძლევს ადამიანს გამოცდილებას გარკვეული მიმართულებით.

განსაზღვრებების დაცვა კარგია როგორც კომპანიისთვის, ასევე კანდიდატისთვის. ეს უზრუნველყოფს, რომ ორივე მონაწილისთვის ნათელი იყოს ხელშეკრულება. ნებისმიერი გაურკვევლობის შემთხვევაში, თავისუფლად დაუკავშირდით ერთმანეთს!