არის თუ არა არაკვალიფიციური კანდიდატებისგან განაცხადებების გაფილტვრის საშუალება?

დიახ, რა თქმა უნდა. Hiver გთავაზობთ მძლავრ ფილტრაციის ინსტრუმენტს, რომელიც დაგეხმარებათ სწრაფად ამოიცნოთ და აღმოფხვრათ არაკვალიფიციური კანდიდატები. ეს ინსტრუმენტი საშუალებას მოგცემთ მოძებნოთ და გაფილტროთ განაცხადები სხვადასხვა კრიტერიუმებით, როგორიცაა სამუშაო გამოცდილება, განათლების დონე და უნარები. ეს კი უზრუნველყოფს თქვენ მიერ მხოლოდ საუკეთესო და კვალიფიციური კანდიდატების განხილვას.