უზრუნველყოფს თუ არა Hiver რაიმე რესურსს დამსაქმებლების დასახმარებლად დაქირავების სტრატეგიებში?

დიახ, Hiver უზრუნველყოფს რესურსებს დამსაქმებლებისთვის დაქირავების სტრატეგიებში. ჩვენი “დამხმარე რესურსები” რეკრუიტერებს სთავაზობს სტატიებსა და რჩევებს ეფექტური დაქირავების ტექნიკის შესახებ. ჩვენ ვფარავთ ისეთ თემებს, როგორიცაა საუკეთესო ვაკანსიის შექმნა, კანდიდატების შეფასება, სოციალური მედიის ეფექტური გამოყენება საუკეთესო კანდიდატების მოსაზიდად.