არის თუ არა რაიმე დამატებითი გადასახადი ჰაივერის გამოყენებისას?

არა, არ არის საჭირო დამატებითი გადასახადი ჰაივერის გამოყენებისთვის. ჩვენი ყველა სერვისი სრულიად უფასოა როგორც დამსაქმებლებისთვის, ასევე სამუშაოს მაძიებლებისთვის.